Podstawowe informacje

Czas i miejsce odbywania się konferencji

17 – 23 września 2023
Wydział Matematyki i Informatyki UJ
ul. Łojasiewicza 6
30-348 Kraków

Goście specjalni

  • Olga Azenhas - Uniwersytet w Coimbri, Portugalia
  • Tymoteusz Chmiel - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Maciej Dołęga - Instytut Matematyki Polskiej Akademii Nauk
  • Leonardo Patimo - Uniwersytet we Freiburgu, Niemcy
  • Oksana Yakimova - Uniwersytet Friedlicha Schillera w Jenie, Niemcy

Komitet Naukowy

  • Jacinta Torres
  • Jerzy Weyman
  • Lorenzo Guerrieri
  • Tymoteusz Chmiel