Organizowana w ciągu roku akademickiego Ogólnopolska Sesja Studentów Matematyki jest jednym z dwóch największych wydarzeń naukowych organizowanych przez Koło Matematyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. prof. Stanisława Zaremby. Podczas trzech dni konferencji będą wygłaszane referaty prezentowane plakaty naukowe.

Jest to okazja dla wszystkich studentów do poszerzenia swojej wiedzy pozaprogramowe i niecodzienne dla wielu zagadnienia matematyczne, integracji ze studentami matematyki z różnych polskich uczelni oraz spędzenia wiosennego weekendu w Krakowie.

Koło Matematyków Studentów UJ

Koło Matematyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. prof. Stanisława Zaremby jest organizacją studencką, mającą na celu zapewnienie entuzjastom matematyki możliwości spotykania się ze sobą i zgłębiania wspólnych zainteresowań. KMS UJ daje swoim członkom niesamowite możliwości rozwoju zarówno naukowego, jak i społecznego. Wyjeżdżamy na konferencje, organizujemy sesje referatowe, doradzamy sobie w problematycznych zagadnieniach, ale również jemy wspólnie posiłki, gramy wieczorami w planszówki, a w przerwach między zajęciami rozmawiamy na wszelakie tematy, siedząc godzinami na naszych trzech kołowych kanapach.


Tradycje Koła

Koło Matematyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. prof. Stanisława Zaremby jest jedną z najdłużej działajacych na Uniwersytecie Jagiellońskim organizacji naukowych, która nie tylko zrzesza studentów matematyki, ale ma także liczne grono sympatyków poza Instytutem Matematyki. Koło istnieje już ponad sto dwadzieścia lat, a jego historię można poznać na stronie Historii Koła. Jednym ze statutowych zadań Koła jest organizacja naukowego życia studenckiego. Zadanie to realizujemy wytrwale i różnorodnie poprzez: Szkoły Zimowe i Letnie, Quasinaria Wiosenne i Jesienne, Ogólnopolską Sesję Studentów Matematyki, Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków i nie tylko…