Harmonogram

12.04.2024 - piątek
12:00-14:00 rejestracja uczestników - sala 1006
14:00-14:05 otwarcie konferencji - sala 1093
14:05-15:00 wykład otwierający - sala 1093
dr hab. Arkadiusz Lewandowski
Obszary (ściśle) pseudowypukłe i ich transformacje
15:00-16:00 przerwa obiadowa bistro Świetlica
sala 1093 sala 1094
16:00-17:00 Wiktor Wichrowski
Uniwersytet Warszawski
Twierdzenie o przełęczy górskiej
Ivan Spyrydonov
Uniwersytet Jagielloński
Representation of dynamical systems
by symbolic sequences
17:00-17:30 przerwa kawowa sala 1009
17:30-18:00 Patryk Nitkowski
Uniwersytet Jagielloński
Jak dziwna jest funkcja zeta?
Monika Brattig
Uniwersytet Wrocławski
Dowody na istnienie nieskończenie wielu liczb pierwszych
18:00-18:30 Magda Wójtowicz
Uniwersytet Jagielloński
Ultrafiltry, uzwarcenie Čecha- Stone’a
i kolorowanie
Michał Mądrala
Uniwersytet Wrocławski
Zastosowanie teorii modeli:
Tw. Axa-Grothendiecka
18:30-20:00 integracja
13.04.2024 - sobota
8:15-9:00 śniadanie - sala 1009
sala 1093 sala 1094
9:00-9:30 Kamil Fahmi
Uniwersytet Warszawski
Czym jest liczba porządkowa?
Anna Prucnal
Uniwersytet Jagielloński
Jak rozwiązać (całkiem dużo) równań za pomocą origami
9:30-10:30 Michał Pawlikowski
Politechnika Łódzka
Kombinatoryczne własności pokryciowe
i ich zastosowania
Krzysztof Gołębiowski
Uniwersytet Jagielloński
Moduły ciągłości
10:30-11:30 Gabriel Antas
Uniwersytet Warszawski
Wybrane związki między liczeniem dziur i pętli
a mnożeniem wektorów
Piotr Rysiński
Uniwersytet Jagielloński
Jak ulepić rozmaitość -
kurs prawie że praktyczny
11:30-12:00 przerwa kawowa sala 1009
12:00-13:00 Adam Maskalaniec
Uniwersytet Warszawski
Rozmaitości różniczkowanle i superrozmaitości jako przestrzenie lokalnie opierścienione
Bartosz Głowacki
Uniwersytet Jagielloński
Wstęp do teorii sit
13:00-13:30 Adrian Świerczek
Uniwersytet Jagielloński
Co mają wspólnego Łańcuchy Markowa
i gra w Monopoly?
Bartosz Szachniewicz
Uniwersytet Wrocławski
Zastosowania homologii/kohomologii
13:30-14:00 Maria Książkiewicz (online)
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
Działanie SAT-solverów na przykładzie rozwiązania zagadek matematycznych
Patryk Rutkowski
Uniwersytet Warszawski
O geometriach torusa
14:00-15:00 przerwa obiadowa bistro Świetlica
15:00-16:00 sesja plakatowa
16:00-17:00 Mykhailo Hontarenko
Uniwersytet Jagielloński
Związek konforemnej teorii pola i geometrii algebraicznej
Patryk Topór
Politechnika Gdańska
O problemie homeomorfizmów minimalnych
17:00-18:00 Martin Leshko
Uniwersytet Jagielloński
Topos-theoretic approach to the geometry
of physics
Dorota Chańko
Politechnika Gdańska
Czy każde continuum nierozcinające płaszczyzny posiada Własność Punktu Stałego?
18:00-18:30 Natalia Wróżek
Uniwersytet Jagielloński
Solenoidy, czyli co można zrobić z nieskończenie rozciągliwą gumą
Natalia Olszewska
Uniwersytet Warszawski
W grupie raźniej!
18:30-19:00 Łukasz Gorczyca
Uniwersytet Jagielloński
Dlaczego dla dobra nauki warto zaopatrzyć się
w kosz na śmieci? Krótko o problemie śpiącej królewny
Zuzanna Ossowska
Uniwersytet Warszawski
Magia magicznych kwadratów
20:00-23:00 integracja
14.04.2024 - niedziela
8:15:9:00 śniadanie - sala 1009
sala 1093 sala 1094
9:00-9:30 Bartosz Kamiński
Politechnika Łódzka
Gdzie znaleźć najwięcej polskości,
czyli Uniwersalna Przestrzeń Urysohna.
Łukasz Wodnicki
Uniwersytet Warszawski
O zbieżności punktowej szeregów Fouriera
9:30-10:30 Julia Ścisłowska
Uniwersytet Warszawski
Wpływ teoriomnogościowych mocy na wiosenne spacerki po Puszczy Topologów
Radosław Żak
University of Cambridge
Wolne akcje grup na sferach
10:30-11:30 Bartosz Furmanek
Uniwersytet Jagielloński
Homologie Persystentne, czyli jak topologia pomaga w analizie danych
Mikołaj Znamierowski
Uniwersytet Warszawski
Piękno geometrii rzutowej
11:30-12:00 przerwa kawowa sala 1009
12:00-12:30 Witold Sikora
Uniwersytet Jagielloński
Zagadnienia nieskończonej teorii Ramseya
Mateusz Zdunek
Politechnika Gdańska
Ciągi Dolda i ich zastosowanie w teorii punktów stałych i periodycznych
12:30-13:00 Michał Palczewski
Politechnika Gdańska
Na początku był chaos... a potem to już tylko dolne oszacowanie wykładnika Lapunowa.
14:00-15:00 przerwa obiadowa bistro Świetlica
13:00-13:30 Jakub Chmiel
Politechnika Krakowska
Matematyczna Droga do Altruizmu
Konrad Ochędzan
Uniwersytet Jagielloński
Kilka słów o chaosie
13:30-14:00 Mateusz Mączka i Karol Maciejczyk
Politechnika Krakowska
Macierze i drzewa, czyli jak rachunek macierzowy pomaga określić liczbę drzew spinających graf
Mikołaj Mijakowski
Uniwersytet Warszawski
Maszerując po promieniach
15:00-16:00 wykład zamykający - sala 1093
prof. dr hab. Marian Mrozek
Kombinatoryczna Dynamika Topologiczna
16:00-16:10 zakończenie konferencji i rozdanie nagród