Zarząd

Skład zarządu:

  • Prezes - Natalia Potocka
  • Wiceprezes - Dawid Gawlina
  • Skarbnik - Patryk Gzyl
  • Sekretarz - Zofia Glapa
  • Bibliotekarz - Aliaksandra Novik
  • Kronikarz - Alicja Ragus
  • Wolny Członek - Inga Dyląg*
    *na zdjęciu obok nie ma Ingi, ale pojawia się na naszym Instagramie